Trending

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

உலகில் அதிக நேரம் உறங்கும் மக்களை கொண்ட நாடுகளில் இலங்கையும்...!அதிக நேரம் தூங்கும் நாடுகளில் இலங்கை மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது.

அந்த மதிப்பு 8.1 மணிநேரமாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

உலகில் உள்ள 60 நாடுகளின் சராசரி தூக்கத்தின் அளவைப் பார்த்து, உலகில் எந்த இடத்தில் மக்கள் ஒரு இரவில் அதிக அளவு தூங்குகிறார்கள் என்பதைக் கண்டறிய ஆராய்ச்சி மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. மேலும் ஒவ்வொரு இரவும் சராசரியாக எந்த நகரம் அதிகம் தூங்குகிறது என்பதைப் பார்க்க ஐக்கிய இராச்சியத்தின் 40 நகரங்களில் இந்த ஆய்வும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

ஆய்வின்படி, அந்த தரவரிசையில் 12 மணிநேரத்துடன் பல்கேரியா முதலிடத்தில் உள்ளது.

இரண்டாவது இடத்தில் அகோலா உள்ளது, இது சராசரியாக 10.2 மணிநேர தூக்கமாக பதிவாகியுள்ளது.

சீன நாடு சராசரியாக 6.8 மணிநேரம் தூங்குகிறது மற்றும் தரவரிசையில் 39 வது இடத்தில் உள்ளது.

இதற்கிடையில், ஜப்பான் 5.5 மணிநேரமும் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் 5.3 மணிநேரமும் தூங்குகின்றன.

உலகில் கடுமையாக உழைக்கும் நாடுகளின் தரவரிசையில் ஆஸ்திரேலியா 8வது இடத்தில் இருப்பது விசேடமாகும்.

முழுமையான பட்டியல்;


Post a Comment

0 Comments